Een kansrijke school voor ieder kind

Lees verder
Sluiten

Een kansrijke school voor ieder kind

Ieder kind verdient het om gezien en gehoord te worden. Ieder kind hoort kansen te krijgen om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. De Matthiasschool neemt die verantwoordelijkheid uiterst serieus. Onze leerkrachten geven er dagelijks vol passie uitvoering aan.

Door individuele talenten te zien en te stimuleren, mag een kind vooral zichzelf zijn bij de Matthiasschool.

‘Worden wie je bent’ noemen we dat. Omdat we geloven dat kinderen dicht bij zichzelf moeten blijven, willen zij later volwaardig en met zelfvertrouwen deel kunnen nemen aan het moderne leven. Daarbij kijken we verder dan naar wat een kind moet ‘leren’, maar ook wat hij moet ‘kunnen’.

Vaardigheden als samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en luisteren zijn onmisbaar in de samenleving van de 21e eeuw en krijgen op de Matthiasschool alle aandacht. We verbinden ze aan thema’s, namelijk concrete projecten waarmee kinderen de wereld om hen heen leren onderzoeken en verkennen.

Waar mogelijk betrekken we ook de traditionele lesvakken bij deze thema’s. Zo krijgt kennis zijn grootste waarde: door het te koppelen aan de dagelijkse praktijk. Niks mooiers dan kinderen, elk op hun eigen niveau en afgestemd op hun interesses, zo bezig te zien. Wat zijn hun kwaliteiten en drijfveren? En aan welke punten moeten we met elkaar werken?

Natuurlijk vindt dat onderwijsproces plaats in een veilige en geborgen omgeving. School moet vooral fijn zijn. We willen onze leerlingen uitdagen, niet ‘overvragen’. Bij de Matthiasschool zijn we vooral in onze opdracht geslaagd als een kind de kans heeft om kind te zijn.