Cultuuronderwijs

De Matthiasschool is een brede school. Wij willen onze leerlingen zoveel mogelijk bagage in het leven meegeven. Zo maken we ons ook graag breed voor cultuur.

Lees verder
Sluiten

Cultuuronderwijs

Muziek, dans en drama zijn vormen van expressie die veel doen voor de ontwikkeling van kinderen. Het zet hun fantasie en creativiteit aan het werk en leidt tot meer zelfvertrouwen. Ga er maar aan staan: jezelf uiten en optreden voor een publiek is zo makkelijk nog niet. Maar het geeft wel een kick als je het gedaan hebt!

Cultuurcoach

De Matthiasschool hecht veel waarde aan cultuuronderwijs. Zo werken wij nauw samen met kunstcentrum Artiance. Elk schooljaar gaan hun cultuurcoaches afwisselend aan de slag met diverse groepen en verrijken zij artistiek de projecten waarmee onze leerlingen bezig zijn.

Meegesleept in een boek

Daarnaast omarmen wij schoolbreed elk jaar één cultureel thema. In ieder geval staan we uitgebreid stil bij de Kinderboekenweek, die altijd in oktober plaatsvindt. Samen ervaren we hoe lekker het is om meegesleept te worden in een boek. Tot slot zoeken we in ons thematische onderwijs altijd naar raakvlakken met cultuur. Staat het thema ‘Holland’ op het programma? Dan kan een bezoek aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen niet uitblijven!