Ons aanbod

Engels van groep 1 tot en met 8, een gezonde en actieve levensstijl nastreven, de schakelklas en Het Taakspel. Dit is typisch de Matthiasschool.

Lees verder
Sluiten

Ons aanbod

Gezonde school

De Matthiasschool draagt bij aan een gezonde en actieve levensstijl van kinderen. Wij stimuleren het eten van groente en fruit en het drinken van water op school. Daarnaast hebben we een vakleerkracht bewegingsonderwijs in dienst, die leerlingen het plezier van sporten en bewegen laat ontdekken.

Engels van groep 1 tot en met 8

We leven steeds meer in een internationale omgeving. De voertaal? Engels. Hoe eerder kinderen deze taal leren beheersen, hoe groter hun wereld wordt. Engels is verplicht in groep 7 en 8 van het basisonderwijs, maar wij beginnen er al mee vanaf groep 1. Spelenderwijs natuurlijk. Met Groove.me, een methode die de taal leert aan de hand van… popliedjes. Met Groove.me ga je Engels spreken, schrijven, lezen én zingen.

Samenwerking met het SKOA

Officieel is de Matthiasschool geen Integraal Kind Centrum, maar wij delen wel ons gebouw met kinderopvangorganisatie SKOA, waarmee we een warme relatie onderhouden. Dankzij veelvuldig overleg over en weer is er sprake van een soepele overgang van peuteropvang naar kleuteronderwijs. En samen bieden we in een doorgaande leerlijn extra ondersteuning aan jonge kinderen die met name worstelen met een taalachterstand.

Schakelklas

Elke school is onderdeel van een omgeving en stemt daar haar onderwijs op af. Tenminste, zo doen we dat op de Matthiasschool. Wij hebben veel kinderen met een diverse culturele achtergrond die het Nederlands nog niet volledig beheersen. In groep 3 hebben we een schakelklas samengesteld, waarin deze kinderen aanvullend taalonderwijs krijgen.

Het Taakspel

Niet door elkaar heen praten, netjes je spullen opruimen. Leerprestaties worden beter, als kinderen in de klas zich aan de regels houden en er rust is. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij spelen Het Taakspel om kinderen bewust te maken van de regels in de klas. Zoals bij elk spel hoort er een beloning. Die beloning kiezen de leerlingen in overleg met de leerkracht, van extra buitenspelen tot samen koekjes bakken. Zo zetten we een sterk instrument in bij de gedragsbeïnvloeding: we belonen positief handelen.