Rijke leeromgeving

Licht, ruim, warm en veilig; toen de Matthiasschool een nieuw schoolgebouw mocht betrekken, kon het team in het ontwerp haar eigen inzichten verwerken. Het leverde een moderne en rijke leeromgeving op.

Lees verder
Sluiten

Rijke leeromgeving

In een luie stoel in de gang zit een kind een boek te lezen, aan een grote tafel werkt een groepje samen aan een opdracht en op het centrale podium in de hal wordt een minivoorstelling geoefend. Op de Matthiasschool vindt het onderwijs niet alleen in het leslokaal plaats, maar in het hele schoolgebouw.

Onderwijs op maat

Flexibiliteit is het sleutelwoord in de nieuwbouw. Door schuifwanden kunnen leerkrachten eenvoudig meer of minder ruimte creëren al naar gelang de behoefte. Even met een groep apart zitten of een groter (instructie)lokaal creëren? Geen probleem. Onderwijs op maat ontstaat als leerlingen de kans krijgen om op hun eigen manier te leren. Het nieuwe gebouw nodigt daar absoluut toe uit.