Onderwijsresultaten

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Bij elk kind proberen we eruit te halen wat erin zit. Of dat nu leidt tot een plaatsing op het VMBO of het VWO, dat maakt niet uit. Als hij/zij zich maar op zijn plek voelt. Het maken van de juiste schoolkeuze is niet altijd makkelijk. Daar helpen wij u en uw kind graag bij. Ouders en leerlingen uit groep 8 worden tijdens de informatieavond en het voorlopig adviesgesprek ingelicht over het voortgezet onderwijs en het te volgen traject.

Schooladvies

Bepalend voor de plaatsing in het voorgezet onderwijs is het schooladvies. Dat advies wordt gebaseerd op de ontwikkeling van het kind op school, de resultaten van het leerlingvolgsysteem van groep 1 tot en met 7 en natuurlijk op de uitslagen van de toetsen en onderzoeken in groep 8. Het traject om te komen tot het definitieve advies ziet er als volgt uit:

  • In oktober het Drempelonderzoek en de intelligentietoets NIO. De uitslagen worden meegedeeld aan ouders en kinderen.
  • In november de eerste rapportbespreking met het voorlopige advies.
  • Begin januari de Cito Midden-toetsen; zodra de resultaten bekend zijn, wordt een definitief advies gegeven. Dit advies bespreekt de groepsleerkracht met u.
  • In de eerste weken van maart de aanmelding op het voortgezet onderwijs.
  • In april de IEP-eindtoets. Het definitieve advies kan hierna nog naar boven bijgesteld worden (maar niet meer naar beneden), mocht de uitslag van de IEP daartoe aanleiding geven.

Uitstroomgegevens

Zo zijn onze leerlingen na het schooljaar 2018/2019 uitgestroomd naar het vervolgonderwijs:

Uitstroom’18/’19’19/’20’20/’21’21/’22’22/23
Praktijkonderwijs1211
vmbo basisberoeps6331
vmbo basisberoeps/kaderberoeps3321
vmbo kaderberoeps34741
vmbo kaderberoeps/gemengde theoretische leerweg1443
vmbo gemengde theoretische leerweg23132
theoretische leerweg/havo1115
Havo3222
havo/vwo212
vwo2113
Totaal1724172119