In een logische opbouw van groep 1 tot en met 8 verzorgen wij vakken als (begrijpend) lezen, taal, rekenen en wiskunde, spelling, schrijven, Engels, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, verkeersonderwijs, ICT-vaardigheden en creatieve vakken zoals muziek en handvaardigheid.

iPads en Chromebooks zijn van groep 1 tot en met 8 onderdeel van het onderwijsprogramma. Zij worden in de beginjaren met name ingezet voor extra oefenstof. Van groep 4 tot en met 8 doen Chromebooks hun intrede. In deze fase helpen zij onze leerlingen om informatie te verwerken en zich nog beter voor te bereiden op (methodegebonden) toetsen. Een groot voordeel van digitaal onderwijs is dat het voor leerlingen een eenduidig en gestructureerd handelingskader biedt. Natuurlijk leren wij hen ook om ‘mediawijs’ te zijn en bewust met de moderne media om te gaan.