Op verschillende manieren houden wij ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en de activiteiten op school. Namelijk via:

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar wordt er in iedere groep een informatieavond georganiseerd. Op deze avond kunnen ouders kennismaken met de leerkrachten en krijgen ze informatie over de gang van zaken op school.

Online nieuwsbrieven

Maandelijks verspreiden wij een online nieuwsbrief via Social Schools met allerhande schoolinformatie. Als u een account heeft aangemaakt, kunnen we deze naar het door u opgegeven e-mailadres versturen.

Rapporten

In groep 1 en 2 krijgen kinderen tweemaal per jaar een rapport. Dit wordt met de ouders besproken tijdens de 10-minuten gesprekken. In de groepen 3 t/m 8 stellen de leerkrachten twee keer per jaar een cijferrapport op (maart en juni). In november is er een gesprek met u en uw kind aan de hand van een door het kind ingevuld ik-formulier en over de bevindingen van de leerkracht. Ook voor de twee cijferrapporten, aangevuld met de bevindingen van het kind, worden u en uw kind uitgenodigd voor een gesprek. Voor alle gesprekken wordt u via Social Schools uitgenodigd. U kunt zich inschrijven voor de gesprekken via een  intekenlijst.

Heeft u behoefte aan meer informatie over de school en over uw kind? Dan kunt u altijd een aparte afspraak maken met de leerkracht.