Talentgestuurd onderwijs

Bij de Matthiasschool geloven we dat ieder kind talentvol is en vinden we het belangrijk dat deze talenten worden aangesproken en uitgebouwd. Daarom maken we op de Matthiasschool naast het reguliere onderwijs ook ruimte voor cultuur, naschoolse activiteiten , bewegen en gezond en positief gedrag. Wij staan voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als sociaal-emotioneel.

Midden in de samenleving

De Matthiasschool staat als katholieke school midden in de samenleving. Wij leggen op allerlei niveaus relaties met de wereld om ons heen. Door in ons onderwijsprogramma gedurende de hele basisschoolperiode met thema’s te werken, die uit het leven gegrepen zijn. Door kinderen na te laten denken en te laten praten over geloof, levensbeschouwing en andere maatschappelijke onderwerpen. En door de hand uit te steken naar ouders en er samen voor te zorgen dat kinderen opgroeien tot kritische en sociaalvaardige burgers.

Waar we het voor doen

De Matthiasschool is in haar opdracht geslaagd, als kinderen met trots terugkijken op hun basisschooltijd waarin zij geleerd hebben dat zij ertoe doen en in staat zijn om zich tot anderen te verhouden. Zelfbewustzijn en verbinding met de omgeving helpen hen om hun eigen, waardevolle plek te vinden in de samenleving van de 21 eeuw.